ZWROTY

ODSTĄPIENIE DO UMOWY

Towar, który jest odsyłany musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta).

W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz, załączając skan lub fotografię dokumentu odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj:

Formularz odstąpienia od umowy

Skan lub fotografię wypełnionego dokumentu prosimy załączyć w poniższym formularzu wraz z podaniem numeru zamówienia i adresu e-mail: